fri frakt

vid beställningar

över 300 Kr

Frakterbjudande

fri frakt

vid beställningar

över 300 Kr

left banner

Jotun Träolja Klar Lösningsmedel
  • Jotun Träolja Klar Lösningsmedel

Jotun Träolja Klar m.lösningsmedel

459,00 kr
Inkl. moms

Jotun Träolja - Specialolja

Framtagen för impregnerat trä utomhus och är mycket vattenfast.
Tränger in mycket väl i underlaget samt ger ytan ett snyggt oljat utseende.
Hindrar att träet grånar och motverkar uppsprickning av träet.
Skyddar även mot nedbrytning till följd av skadligt ljus och fukt.

OBS!
Endast för utomhus bruk.

Antal

Används med fördel på tryck- och vacuumimpregnerat virke till terrrasser, skärmskydd och trädgårdsmöbler. Innehåller ett filmkonserverande medel som hjälper mot svartmögel.
Kan även pigmenteras vilket gör att produkten håller längre.

Information i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008:

Fara
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kulör: Färglös
Glansvärde: -
Appliceras med Pensel eller roller
Åtgång: 8-10 kvm / liter
Lösningsmedel: Penseltvätt, Lacknafta och Vatten
Övermålningsbar: -
089CLRCSA

Särskilda referenser

Du kanske också behöver